spkalsk

Szkoła Podstawowa
w Kalsku

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Kalsku zwraca się z prośbą o wpłaty na komitet rodzicielski w roku szkolnym 2023/2024:

– składka – jedno dziecko 40 zł

– składka – dwoje lub więcej dzieci – 50 zł.

Wpłat należy dokonywać u wychowawcy lub przelewem na nr konta 26 1090 1580 0000 0001 5322 0590 w Santander Bank Polska S.A. I Oddział w Sulechowie.

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko oraz numer klasy dziecka/dzieci za które uiszczana jest składka.

Skip to content