spkalsk

Szkoła Podstawowa
w Kalsku

Dyrektor - mgr Michał Brzóska

nauczyciel wychowania przedszkolnego –  Edyta Wiśniewska, Agnieszka Lubieniec

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, przyrody, pedagog, zajęcia kompensacyjno – korekcyjne  –  Aleksandra Tomaszewska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej –  Agata Kuzikiewicz

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, współorganizujący – Stanisława Wolna

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki, zajęcia kompensacyjno – korekcyjne –  Ewa Napierała

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki – Mirosława Bryndza

nauczyciel wychowania fizycznego, techniki, informatyki, EDB –  Łukasz Bartoszewicz

nauczyciel języka polskiego –  Alicja Heryan

nauczyciel historii, WOS, szachy –  Marek Czech

nauczyciel j. angielskiego, plastyki – Katarzyna Duch

nauczyciel matematyki –  Karolina Raczyńska

nauczyciel zajęć rewalidacyjnych, przyrody –  Michał Brzóska

nauczyciel religii – ksiądz Arkadiusz Cygański

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, muzyki – Alicja Iwańczuk

nauczyciel chemii, biologii –  Aneta Wałecka

nauczyciel fizyki, geografii –  Martyna Wachowiak – Cicha

nauczyciel j. niemieckiego – Anna Gawrońska

nauczyciel WDŻ – Ewa Kozicz

opiekun świetlicy, pedagog – Anna Kropa

nauczyciel współorganizujący – Wiktoria Majka

psycholog – Joanna Szkudlarska

pedagog specjalny – Grażyna Buszkiewicz

logopeda – Magdalena Starosta

biblioteka – Agnieszka Kostrzewa

Skip to content