spkalsk

Szkoła Podstawowa
w Kalsku

Plan lekcji na rok szkolny 2023/2024

Plan lekcji dla klasy 1A

Godzina: Poniedziałek: Wtorek: Środa: Czwartek: Piątek:
8:00-8:45
edukacja wczesnoszkolna [KA]
edukacja wczesnoszkolna [KA]
edukacja wczesnoszkolna [KA]
edukacja wczesnoszkolna [KA]
edukacja wczesnoszkolna [KA]
8:55-9:40
edukacja wczesnoszkolna [KA]
edukacja wczesnoszkolna [KA]
edukacja wczesnoszkolna [KA]
edukacja wczesnoszkolna [KA]
edukacja wczesnoszkolna [KA]
9:50-10:35
edukacja wczesnoszkolna [KA]
edukacja wczesnoszkolna [KA]
edukacja wczesnoszkolna [KA]
edukacja wczesnoszkolna [KA]
edukacja wczesnoszkolna [KA]
10:55-11:40
edukacja wczesnoszkolna [KA]
religia [CA]
edukacja wczesnoszkolna [KA]
edukacja wczesnoszkolna [KA]
12.00-12:45
edukacja wczesnoszkolna [KA]
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
[IND] [Nikodem, Maja, Julian] [Ko]
j. angielski [KD]
j. angielski [KD]
rewalidacja [IND] [Maja] [SW] [5]
12:45-13:30
religia [CA]
rewalidacja [IND] [Antoni] [GB]
e.p.szachy [MC]
13:45-13:20
rewalidacja [IND] [Maja] [SW]
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
[IND] [Maja, Antoni, Nikodem, Julian] [AL]
14:25-15:10
rewalidacja [IND] [Antoni] [GB]

Plan lekcji dla klasy 2A

Godzina: Poniedziałek: Wtorek: Środa: Czwartek: Piątek:
8:00-8:45
wf_1_3 [AI]
edukacja wczesnoszkolna
[MR] [3]
edukacja wczesnoszkolna
[MR] [3]
edukacja wczesnoszkolna
[MR] [3]
wf_1_3 [AI]
8:55-9:40
edukacja wczesnoszkolna
[MR] [3]
edukacja wczesnoszkolna
[MR] [3]
edukacja wczesnoszkolna
[MR] [3]
edukacja wczesnoszkolna
[MR] [3]
e_plastyczna [MR]
9:50-10:35
edukacja wczesnoszkolna
[MR] [3]
e_muzyczna [AI]
edukacja wczesnoszkolna
[MR] [3]
edukacja wczesnoszkolna
[MR] [3]
edukacja wczesnoszkolna
[MR] [3]
10:55-11:40
edukacja wczesnoszkolna
[MR] [3]
j. angielski [KD] [3]
edukacja wczesnoszkolna
[MR] [3]
religia [CA] [3]
edukacja wczesnoszkolna
[MR] [3]
12.00-12:45
religia [CA] [3]
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
[IND] [Hanna, Amelia] [Ko]
wf_1_3 [AI]
e.p.szachy [MC]
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne [IND]
[Jakub, Hanna, Amelia, Alaksander] [MR]
12:45-13:30
j. angielski [KD] [3]
13:45-13:20
rewalidacja [IND] [Jakub] [GB]
14:25-15:10
rewalidacja [IND] [Jakub] [GB]

Plan lekcji dla klasy 3A

Godzina: Poniedziałek: Wtorek: Środa: Czwartek: Piątek:
8:00-8:45
wf_1_3 [AI] [5]
edukacja wczesnoszkolna
[AI] [5]
edukacja wczesnoszkolna
[AI] [5]
edukacja wczesnoszkolna
[AI] [5]
wf_1_3 [MR]
8:55-9:40
edukacja wczesnoszkolna
[AI] [5]
edukacja wczesnoszkolna
[AI] [5]
e_informatyczna [AI]
edukacja wczesnoszkolna
[AI] [5]
e_plastyczna [MR]
9:50-10:35
edukacja wczesnoszkolna
[AI] [5]
e_muzyczna [AI]
edukacja wczesnoszkolna
[AI] [5]
edukacja wczesnoszkolna
[AI] [5]
edukacja wczesnoszkolna
[AI] [5]
10:55-11:40
religia [CA] [5]
edukacja wczesnoszkolna
[AI] [5]
j. angielski [KD]
edukacja wczesnoszkolna
[AI] [5]
12.00-12:45
zajęcia kor-komp. [IND] [SW] [5]
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
[IND] [Paweł, Krzysztof, Marcel K.] [Ko]
wf_1_3 [AI]
religia [CA] [5]
edukacja wczesnoszkolna
[AI] [5]
12:45-13:30
rewalidacja [IND] [Paweł] [SW] [5]
j. angielski [KD]
rewalidacja [IND] [SW] [5]
13:45-13:20
zajęcia emocjonalno-społeczne [IND] [Jakub,
Marcel K., Krzysztof, Piotr, Paweł, Marcel S., Antoni] [JS]
e.p.szachy [MC]

Plan lekcji dla klasy 4A

Godzina: Poniedziałek: Wtorek: Środa: Czwartek: Piątek:
8:00-8:45
technika [ŁB]
j. angielski [KD]
j. angielski [KD]
matematyka [KR]
matematyka [KR]
8:55-9:40
wf [ŁB]
historia [MC] [1]
przyroda [MB]
j. angielski [KD]
j. polski [HA]
9:50-10:35
wf [ŁB]
matematyka [KR]
j. polski [HA]
religia [CA]
kółko matematyczne [KR]
10:55-11:40
j. polski [HA]
przyroda [MB]
matematyka [KR]
j. polski [HA]
informatyka [ŁB]
12.00-12:45
muzyka [AI]
plastyka [MR]
j. polski [HA]
12:45-13:30
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
[IND] [Kaja, Laura, Zofia] [Ko]
zaj. wych. [KD]
13:45-13:20
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
[IND] [Kaja, Laura, Zofia] [AL]
wf [ŁB]
14:25-15:10
wf [ŁB]

Plan lekcji dla klasy 5A

Godzina: Poniedziałek: Wtorek: Środa: Czwartek: Piątek:
8:00-8:45
geografia [MW]
matematyka [KR]
wf [ŁB]
j. polski [HA]
8:55-9:40
j. angielski [KD]
matematyka [KR]
j. angielski [KD]
historia [MC] [1]
biologia [AW]
9:50-10:35
religia [CA]
j. polski [HA]
matematyka [KR]
matematyka [KR]
j. polski [HA]
10:55-11:40
wf [ŁB]
historia [MC] [1]
j. polski [HA]
zajęcia rozwijające
uzdolnienia i kreatywność [KD]
12.00-12:45
wf [ŁB]
muzyka [AI]
plastyka [MR]
informatyka [ŁB]
12:45-13:30
j. polski [HA]
j. angielski [KD]
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
[IND] [Kylyro, Łucja] [Ko]
wf [ŁB]
13:45-13:20
zaj. wych. [KR]
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
[IND] [Kyrylo, Łucja] [AL]
wych. rodz. [EK]
14:25-15:10
technika [ŁB]

Plan lekcji dla klasy 6A

Godzina: Poniedziałek: Wtorek: Środa: Czwartek: Piątek:
8:00-8:45
plastyka [MR]
historia [MC] [1]
wf [ŁB]
historia [MC] [1]
8:55-9:40
j. polski [HA]
j. polski [HA]
matematyka [KR]
j. polski [HA]
9:50-10:35
matematyka [KR]
j. angielski [KD]
j. angielski [KD]
j. polski [HA]
10:55-11:40
wf [ŁB]
muzyka [AI]
technika [ŁB]
matematyka [KR]
j. polski [HA]
12.00-12:45
wf [ŁB]
matematyka [KR]
religia [CA]
informatyka [ŁB]
j. angielski [KD]
12:45-13:30
kółko matematyczne [KR]
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
[IND] [Agata, Szymon] [Ko]
zaj. wych. [KR]
wf [ŁB]
13:45-13:20
wych. rodz. [EK]
biologia [AW]
14:25-15:10
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
[IND] [Agata] [JS]
geografia [MW]

Plan lekcji dla klasy 7A

Godzina: Poniedziałek: Wtorek: Środa: Czwartek: Piątek:
8:00-8:45
plastyka [MR]
j. polski [HA]
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
[IND] [Jan, Nadia] [KR]
j. polski [HA]
8:55-9:40
matematyka [KR]
j. angielski [KD]
j. polski [HA]
religia [CA]
rewalidacja [IND] [Jan] [MB]
j. niemiecki [Ga]
rewalidacja [IND] [Jan] [MB]
9:50-10:35
j. angielski [KD]
historia [MC] [1]
wf [ŁB]
j. angielski [KD]
j. niemiecki [Ga]
10:55-11:40
matematyka [KR]
muzyka [AI]
biologia [AW]
informatyka [ŁB]
chemia [AW]
12.00-12:45
j. polski [HA]
historia [MC] [1]
chemia [AW]
matematyka [KR]
matematyka [KR]
12:45-13:30
wf [ŁB]
j. polski [HA]
wf [ŁB]
biologia [AW]
13:45-13:20
wf [ŁB]
zaj. wych. [HA]
geografia [MW]
fizyka [MW]
14:25-15:10
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
[IND] [Jan] [JS]
fizyka [MW]
geografia [MW]

Plan lekcji dla klasy 8A

Godzina: Poniedziałek: Wtorek: Środa: Czwartek: Piątek:
8:00-8:45
kółko - język polski (kół. pol.) [HA]
zajęcia wyrównawcze
[IND] [DD, RB, MK, AG, TS] [KR]
religia [CA]
j. niemiecki [Ga]
8:55-9:40
fizyka [MW]
e_dla_bezp [ŁB]
matematyka [KR]
matematyka [KR]
9:50-10:35
j. polski [HA]
wf [ŁB]
historia [MC] [1]
biologia [AW]
10:55-11:40
j. angielski [KD]
j. polski [HA]
j. angielski [KD]
wos [MC] [1]
matematyka [KR]
12.00-12:45
matematyka [KR]
j. polski [HA]
j. polski [HA]
j. polski [HA]
chemia [AW]
12:45-13:30
wf [ŁB]
historia [MC] [1]
chemia [AW]
wf [ŁB]
fizyka [MW]
13:45-13:20
wf [ŁB]
wos [MC] [1]
religia [CA]
informatyka [ŁB]
zajęcia rozwijające z języka angielskiego [KD]
14:25-15:10
j. niemiecki [Ga]
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
[IND] [Aleksandra, Tymoteusz, Roksana] [JS]
zaj. wych. [ŁB]
wych. rodz. [EK]
15:15-16:00
j. niemiecki [Ga]
geografia [MW]
Skip to content