spkalsk

Szkoła Podstawowa
w Kalsku

Kalendarz roku szkolnego

1.Rozpoczęcie roku szkolnego4 września 2023 r.
2.Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych22 czerwca 2024 r.

DNI USTAWOWO WOLNE OD ZAJĘĆ

1.Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2023 r.
2.Ferie zimowe12 – 25 lutego 2024 r.
3.Wiosenna przerwa świąteczna28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
 4.Ferie letnie22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WYNIKAJĄCE Z USTAW ORAZ USTALONE PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MEN Z DNIA 28 SIERPNIA 2017 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO

1.Dzień wolny od zajęć lekcyjnych na podstawie art. 74 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U z 2018 r., poz. 967 ze zm.)2 lis.
2023 r.
2.Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalony przez dyrektora szkoły w związku z organizacją pracy szkoły.29 – 30 kwietnia
2024 r.
3. 2 maja 2024 r.
4.Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalony przez dyrektora szkoły w związku z organizacją pracy szkoły.14 – 16 maja 2024 r. (egzamin ósmoklasisty)
5.Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalony przez dyrektora szkoły w związku z organizacją pracy szkoły.31 maja 2024 r.

Skip to content